Home

Site waarmee familie Hallegraeff een plek heeft om kennis te delen over handel en wandel van onze voorvaderen.
Naast deze site bestaat er een WhatsApp-groep.
Het gaat over de Hallegraeff-Willemse tak uit oorspronkelijk Den Haag. De familie historie gaat terug tot de 17e eeuw (Zutphen).

Links Gustaaf Theodoor Hallegraeff (1892-1929) – de Vader van Bob, Han, Rinus en Jules. Getrouwd geweest met Elisabeth Willemse.

\

Hallegraeff in

retrospectie

Het familiewapen (Drie rozen in een schild)


Hierboven Petrus Gerardus Hallegraeff (1850-1923) met zijn vrouw Johanna Maria MorrĂ©Rond 1932 in Nederland: van links af: Rinus, kleine Oma, Jules, Bob en Han